Ràdio Molins de Rei (91.2 FM). A les 11:10 h.

La Sílvia Artés entrevista l’Anna Garcia, presidenta de Songtaaba. L’entrevista té lloc el 15 d’octubre al programa « Bon Dia i Bona Hora ». Es parla de l’ONG, dels seus objectius… i, bàsicament, de la feina que es realitza actualment a Burkina Faso, el projecte d’atenció sanitària a nou pobles de l’àmbit rural.

Ràdio Molins de Rei

Ràdio Molins de Rei