7

La presidenta de Songtaaba, Anna Garcia, amb la presidenta d’ARAF, Mariam Simpore, i la presidenta i un altre membre d’una altra associació.

La presidenta de Songtaaba, Anna Garcia, amb la presidenta d’ARAF, Mariam Simpore, i la presidenta i un altre membre d’una altra associació.

La presidenta de Songtaaba, Anna Garcia, amb la presidenta d’ARAF, Mariam Simpore, i la presidenta i un altre membre d’una altra associació.