35

Cabina tècnica d’una ràdio local. Ràdio FM Arbollé.

Cabina tècnica d’una ràdio local. Ràdio FM Arbollé.

Cabina tècnica d’una ràdio local. Ràdio FM Arbollé.