Qui som?

Desenvolupament a l’Àfrica. Songtaaba és una organització no governamental  (ONG), sense finalitat de lucre, creada l’any 2008 per actuar en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament a l’Àfrica, preferentment a Burkina Faso. Els seus fins són:

1. Considerar la cooperació com un element de solidaritat basat en un diàleg mutu que beneficia les dues parts.

2. Treballar pel dret de tot ésser humà a tenir una vida digna, d’acord amb la Declaració dels Drets Humans. Defensar la seva cultura i la seva llengua com a senyals d’identitat pròpies.

3. Aconseguir finançament per a la realització de projectes, donant prioritat a les necessitats bàsiques dels/de les demandants, especialment pel que fa a les  dones i els infants.

4. Realitzar projectes que siguin sostenibles, que contemplin la perspectiva de gènere, i que contribueixin a crear una xarxa de treball a les poblacions beneficiàries.

5. Sensibilitzar la nostra societat pel que fa a les grans diferències entre Nord i Sud, per mitjà de la divulgació de la nostra feina i d’altres materials que es puguin elaborar.