Ajut en material de construcció per a les cases de famílies afectades per les plujes torrencials a Ouagadougou -Burkina Faso 2011

L’1 de setembre de 2009, durant tot el dia, a Burkina Faso té lloc una pluja torrencial. La capital del país, Ouagadougou, és la zona més afectada per les inundacions. L’esfondrament de cases deixa al carrer 150.000 persones. La major part de les famílies damnificades formen part de les capes socials més deprimides i no tenen els mitjans necessaris per reconstruir les cases. El govern del país demana ajuda.

Objectiu del projecte
Ajudar trenta famílies a retrobar una vida normal.

Ajut infraestructural
El projecte es du a terme al sector 17, districte de Boulmingou, de Ouagadougou. Els beneficiaris són trenta famílies que s’han quedat sense casa. El projecte aporta un ajut infraestructural en material per a la construcció de les cases i un professional que assessora i col•labora en la construcció. El material els és entregat directament per la contrapart local de Songtaaba. Les famílies es construeixen elles mateixes les cases.

Col•laboracions
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Begues, Ajuntament de Molins de Rei i Ajuntament d’Orís.

Fotografies del projecte