Construcció de la latrina de l’escola

Construcció de la latrina de l'escola

Construcció de la latrina de l’escola

Construcció de la latrina de l’escola